Förberedelser

Om man skall lägga i ett extra ankare och om man som av en händelse råkar slänga i både ankare och ankarlina i havet utan att ha knutit fast linan i båten så är det smart att först ha skaffat sig en fru som snabbt som blixten näckar och dyker ner på botten och fiskar upp linan igen.

Note 2 Self: Förberedelser är A & O

  • by Mats
  • posted at 3:15 e m
  • augusti 10, 2013

    Show Comments

    No Comments


    Add comment