Google vänder på begreppen

Äganderätten av fotografier och hur bilder får publiceras är ganska tydligt definierad i lagen.

Kort sagt får ingen publicera ett verk utan att upphovsmannen gett sitt godkännande. Man får helt enkelt inte lägga upp andras bilder på tex en hemsida eller liknande utan lov. Men man får länka till en bild.

Googles bildsök vill jag hävda är en publicering. Du söker en bild med ett nyckelord och får upp sökträffar där bilderna publiceras på en av Google ägd sida. Bildsöker man tex på ”hovdam” så publiceras min bild med samma namn från denna post ganska högt i sökresultatet. Det är alltså inte bara länkar. Här slingrar sig Google kring begreppen och det är väl heller ingen som vågar gå in och stämma Google för olovlig publicering. De menar att de endast speglar en sidas innehåll, och att det finns möjligheter för de som äger hemsidan att lägga in en kod som gör att sökmotorn inte lägger upp sidan med innehåll i sökresultatet. Men det resonemanget strider mot lagens text. Man skall inte aktivt behöva meddela att man inte vill vara publicerad, utan den som vill publicera skall fråga först. Och upphovsmannen bör få betalt för publiceringen om hen godkänner den.

Och ofta är det så det går till när stora aktörer är med i spelet. Google vänder det till att det inte är en publicering utan en spegling och en sökpresentation. USA startade krig mot terrorismen fastän det per definition, i laglig mening, inte är möjligt att förklara krig mot annat än stater. Det är heller ingen slump att grundarna till det lilla bolaget Pirate bay blir dömda för brott mot upphovsrättslagen, men giganten Google inte ens blir stämda fastän Google i betydligt större utsträckning är en förmedlare av fildelning och olaga publicistiska stölder och dessutom är en sådan publicist.

  • by Mats
  • posted at 12:05 f m
  • januari 27, 2012

    Show Comments

    No Comments


    Add comment