Jag står fast vid mina åsikter om Kony 2012

Efter att ha ägnat motsvarande mer tid än en arbetsdag åt att granska så mycket information för respektive emot kampanjen Kony 2012 står jag fast vid mina åsikter till stöd i kampanjen Kony 2012 och till IC (organisationen Invisible Children). Här är min bild av läget. Jag säger inte att min bild är en absolut sanning, men det är min bild. Därmed inte sagt att min bild är huggen i sten. Jag välkomnar argument som kan visa att mina synpunkter är skeva för detta berör mig oerhört mycket.

 

Kony, Invisible Children och Kampanjen Kony 2012

1. Kony står högst på listan över de som är efterlysta av internationella brottmålsdomstolen i Haag, åtalad på 33 punkter, varav 12 brott mot mänskligheten, däribland mord, slaveri och våldtäkt.

2. IC påvisar i filmen Kony 2012 att ett av problemen är att Kony för stora delar av mänskligheten är okänd. Genom kampanjen Kony 2012 vill man göra honom känd för att på så sätt kunna genomföra en starkare lobbying för att få Kony gripen.

3. Tanken är att Kony skall bli känd genom att filmen Kony 2012 delas world-wide och att en massiv kampanj genomförs den 20 april då volontärer världen över kommer att sätta upp affischer, klistermärken etc i sina närområden.

4. USA har beslutat att med en liten grupp militärer stödja Ugandas armé genom utbildning av den egna militären i syfte att aktualisera gripandet av Kony.

 

Kritikerna av IC och kampanjen har följande huvudargument

 

1. IC är inte en seriös hjälporganisation.

– Detta belyses genom en rad påståenden. Samtliga av de påståenden jag hittat som faller under denna punk besvaras av IC här. Jag har inte någonstans kunnat finna motargument eller något annat som antyder att ICs svar inte är korrekta och jag anser att deras förklaringar är rimliga och tydligt formulerade.

2. Ugandas militär har även de en historia med våldtäkt, och en vidrig syn på exempelvis homosexuella och har även de använt sig av barnsoldater.

– Härom råder inget tvivel. Och just därför anser jag att USAs medverkan till utbildning av militärerna är bra. USAs militära politik stöder de facto inte dessa illdåd.

3. Pengarna man skänker ”går rakt ner i Uganda-militärens ficka”.

– Jag har inte hittat något som visar att så är fallet vare sig i organisationens egen ekonomiska redovisning, på deras hemsida, i filmen eller i de källhänvisningar bloggare anger. Här beskrivs hur organisationens pengar används över lag. Kampanjen  ”Kony 2012” och pengarna som skänks till den syftar dock till en enda sak: Att göra Kony känd.

4. Krig är inte en bra lösning.

– Krig är aldrig en bra lösning. Men jag hittar inte något material där IC propagerar för Krig eller våld. Tvärt om framgår det tydligt på hemsidan att IC vill se Kony gripen utan våld. Tyvärr har Kony en egen armé och i värsta fall kommer Ugandas armé behöva försvara sig i samband med gripandet.

Summa summarum

Min ståndpunkt är fortfarande att jag verkar aktivt FÖR att göra Kony känd, i syfte att få honom gripen. Allt annat är för mig befängt, i det jag vet efter att i möjligaste mån så här långt satt mig in i detta. Det är just det kampanjen handlar om: GÖR KONY KÄND

Jag anser inte att i och med att jag vill göra Kony känd är för att Ugandas militär skall våldta eller rekrytera barnsoldater. Eller för krig eller våldshandlingar. Tvärtom är jag övertygad om att detta leder till det rakt motsatta.

  • by Mats
  • posted at 12:41 f m
  • mars 9, 2012

    Show Comments

    No Comments


    Add comment